Slide

ABOUT

bioQ STORY

CLEANING INNOVATION FROM LIVES, FOR LIVES
นวัตกรรมทำความสะอาด พลังจากชีวิต เพื่อทุกชีวิต

WE KNOW
SO
WE CARE

SUSTAINNING
THE
NATURE

MORE
FOR THE
BETTER

ECO
& LIFE
FRIENDLY

WE KNOW
SO
WE CARE

จากประสบการณ์การทำงานกับสิ่งแวดล้อมทางน้ำอย่างยาวนานทำให้เราพบว่าการชำระคราบน้ำยาเคมีทั่วไป สร้างผลกระทบต่อ พื้นผิว สุขภาพของผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

SUSTAINNING
THE
NATURE

เราจึงมุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมทำความสะอาดยั่งยืน ด้วยการใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ที่ไม่ใช่แค่ชำระล้าง แต่ทำหน้าที่กินและย่อยสลายไขมันอย่างหมดจด ไร้สารตกค้าง

MORE
FOR THE
BETTER

จุลินทรีย์หลากหลายพันธุ์ ซึ่งเราคัดสรรอย่างดี
คือความแตกต่างจากน้ำยาชีวภาพทั่วไป
ที่ทำให้เรากำจัดคราบไขมันได้ครอบคลุมทุกสภาวะ
ไม่ว่าจะเป็นไขมันพืช ไขมันสัตว์ หรือน้ำมันปิโตรเลียม

ECO
& LIFE
FRIENDLY

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ ไม่กัดกร่อน
พื้นผิวหรือผิวหนัง เหมาะกับทุกการใช้งาน ตั้งแต่ทำความสะอาดภายในบ้าน จนถึงช่วยบำบัดน้ำเสียก่อนไหลลงสู่แหล่งน้ำ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหามลภาวะทางน้ำ ป้องกัน
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมนำไปสู่ความยั่งยืน

ภารกิจ

มุ่งมั่น รักษ์ ใส่ใจ ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางน้ำพร้อมแก้ไขปัญหา และพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยทีมงานและเครื่องมือที่มีเทคโนโลยี
อันทันสมัยเหมาะสมในทุกสถานการณ์ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ สร้างความเชื่อมั่น เพื่อมุ่งสู่พัฒนาการที่ดี

บริษัท อีโคมารีน จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท Globeco S.p.A. ประเทศอิตาลี ที่มีประสบการณ์เรื่องสิ่งแวดล้อมทางน้ำมาอย่างยาวนาน

เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายสารชีวบำบัดภัณฑ์ขจัดคราบน้ำมัน
และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคแบบครบวงจร

บริการด้านสิ่งแวดล้อม

• การเก็บขยะมูลฝอยจากแหล่งน้ำต่างๆ
• การกำจัดวัชพืช
• การกำจัดคราบน้ำมัน
• การดูแลรักษาแหล่งน้ำ
• การทำความสะอาด ท่าเรือ ชายหาด หรือ หินโสโครก
• บริการขุดลอกคูคลอง หรือแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน

จากประสบการณ์ทำงานกับสิ่งแวดล้อมทางน้ำของ อีโค มารีน มาอย่างยาวนานทำให้เราพบว่าการชำระคราบสกปรก คราบไขมัน และคราบน้ำมันปิโตรเลียมด้วยน้ำยาเคมีทั่วไปสร้างผลกระทบต่อพื้นผิว และสุขภาพของผู้ใช้ รวมถึงสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เราจึงมุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมทำความสะอาดอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ที่ไม่ใช่แค่ชำระล้างแต่ทำหน้าที่กินและย่อยสลายไขมันอย่างหมดจด ไร้สารตกค้าง
ผลิตภัณฑ์ bioQ จึงไม่ใช่แค่ “ไม่ทำร้ายโลก” แต่เราคือผลิตภัณฑ์ที่ “ดีต่อเรา…ดีต่อโลก”

การดำเนินชีวิตประจำวันในปัจจุบันที่พึ่งพาแต่สารเคมีในการทำความสะอาดนับเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหามลพิษทางน้ำ
การดูแลสิ่งแวดล้อมทางน้ำเป็นเรื่องสำคัญของทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ที่ต้องช่วยกันดูแล
ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ bioQ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้ผู้บริโภคที่รักษ์และใส่ใจในสิ่งแวดล้อมลดปัญหาภายใต้รูปแบบ

“การบำบัด และขจัดสารพิษก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ
เป็นการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำอย่างถูกวิธี และได้ผลอย่างยั่งยืน”

น้ำยาทำความสะอาด และขจัดคราบน้ำมัน สูตรชีวภาพ “ไบโอคิว” ของเราได้ช่วยตอบโจทย์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ในหลายด้าน อาทิ

  • ประหยัดค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลา ลดขั้นตอนการทำความสะอาด
  • ขจัดคราบไขมันต่างๆ ที่สะสมตามท่อระบายน้ำ ลดการอุดตันและลดกลิ่นไม่พึงประสงค์
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย
  • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อผู้ใช้