บริษัท อีโค มารีน จำกัด นำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค bioQ พร้อมอุปกรณ์ฉีดพ่น มอบให้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำไปมอบให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร นำไปใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค โดยมีนายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ

ภาพบรรยากาศ