Post TH
งานเปิดตัวเรือดักจับขยะในแม่น้ำ ลำแรกของประเทศไทย 🇹🇭 แก้ปัญหาขยะทะเลสู่อ่าวไทย มุ่งสร้างแหล่งน้ำใสสะอาดให้ประเทศไทย
วันนี้ (26 มีนาคม 2567) เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)
เป็นประธานในพิธีเปิดตัวเรือดักเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ (Interceptor) “Unveiling InterceptorTM 019: the new cleanup solution in the Chao Phraya River”
.
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และองค์กร The Ocean Cleanup ผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้านการกำจัดขยะทะเล ร่วมด้วย…
.
กรุงเทพมหานคร
เดอะโคคา-โคล่า คัมปะนี
สถานเอกอัครราชทูตเนเธอแลนด์ประจำประเทศไทย
บริษัท อีโคมารีน จำกัด
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
ภายใต้โครงการวิจัยขยะพลาสติกในแม่น้ำ และการดักเก็บขยะพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อช่วยดักเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย
.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นจุดติดตั้ง Interceptor 019
นวัตกรรมสมัยใหม่ ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์เซลล์ (Solar power)
.
สามารถเก็บขยะได้ถึง 50 ตันต่อวัน ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง รองรับสภาพอากาศที่หลากหลาย ช่วยประหยัดกำลังคน และยังช่วยประหยัดพลังงานไปพร้อมกัน
โดยขยะที่จัดเก็บได้จะนำไปศึกษาวิจัยปริมาณขยะพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป ทั้งนี้ แม่น้ำเจ้าพระยา ถือเป็น 1 ใน 5 แม่น้ำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่มีเรือดังกล่าวมาปฏิบัติการ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะพลาสติกในแม่น้ำสายสำคัญทั่วโลก
.
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการจัดทำ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 ที่มุ่งเน้นการลดขยะพลาสติกจากต้นทาง ลดและเลิกใช้พลาสติก
ด้วยการเปลี่ยนมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วันนี้จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่ทุกคนจะได้ตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกในแหล่งน้ำ พร้อมเน้นย้ำว่า
การดูแลสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปสู่การสร้างสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
.
CLEANING INNOVATION
FROM LIVES, FOR LIVES
นวัตกรรมทำความสะอาด พลังจากชีวิต เพื่อทุกชีวิตบนโลก
.