bioQ Cleaner

Products/bioQ Cleaner

bioQ Cleaner
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ไบโอคิว คลีนเนอร์

2,900 ฿

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ไบโอคิว คลีนเนอร์ ช่วย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน คราบน้ำมัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่างๆ ลดปัญหาไขมันอุดตันในท่อน้ำทิ้ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย

20 l.

คุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ชีวภาพ ที่มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน คราบน้ำมัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่างๆ มีสภาวะเป็นกลาง ไม่กัดกร่อน ไม่เป็นอันตราย ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และมีเอ็นไซม์จากธรรมชาติเพื่อช่วยในการทำให้สิ่งสกปรกและสิ่งปฎิกูลถูกย่อยสลายได้เร็วยิ่งขึ้น รวมถึงยับยั้งการเกิดกลิ่นตั้งแต่ต้นทาง ขณะเดียวกันสามารถขจัดคราบไขมันที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ำ หรือบ่อดักไขมัน ลดปัญหาไขมันอุดตันในท่อน้ำทิ้ง บำบัดน้ำเสียก่อนลงสู่แหล่งน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย

ส่วนผสมสำคัญ
Bacillus subtilis 25.6% (w/w), Sodium Lauryl Ether Sulfate 10% (w/w)

วิธีการใช้งาน
ผสม bioQ Cleaner ในน้ำสะอาดสัดส่วน 1:100 – 1:200 (ขึ้นอยู่กับความสกปรกของพื้นผิวที่ทำความสะอาด) สามารถทำความสะอาดได้ทุกพื้นผิว

วิธีเก็บรักษา
ต้องเก็บให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลากติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท หากไม่มีสิ่งเจือปนลงไปสามารถเก็บไว้ได้ 2 ปี (หากผสมน้ำแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1-3 วัน)

ข้อแนะนำ
หลังจากเสร็จกิจกรรมควรเทน้ำในถังที่เหลือ ลงท่อ หรือรางระบายน้ำ เพื่อช่วยย่อยสลายไขมันที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ำ ช่วยกำจัดกลิ่น และบำบัดน้ำเสียปลายทาง

ข้อควรระวัง
1.ห้ามรับประทาน
2.ระวังอย่าให้เข้าตา
3.ห้ามทิ้งภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ใช้หมดไปแล้วลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำหรือที่สาธารณะ
4.หากเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาด ถ้ายังระคายเคืองให้ไปพบแพทย์

REVIEW

Related Products